PAK Górnictwo sp. z o.o.


Plan połączenia
2018-04-10

Zarząd Spółki PAK GÓRNICTWO Sp. z o.o., informuje o zamiarze połączenia w trybie art. 492 § 1 pk 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych:

1. PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Energoinwest Serwis Sp. z o.o. w likwidacji (spółka przejmowana);
2. PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z EKO-SUROWCE Sp. z o.o. w likwidacji (spółka przejmowana);
3. PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z EL PAK SERWIS Sp. z o.o. w likwidacji (spółka przejmowana).

W związku z powyższym stosownie do art. 498 i 499 KSH łączące się Spółki uzgodniły Plan Połączenia.

Zgodnie z dyspozycją art. 500 §21 Ksh Zarząd Spółki PAK Górnictwo Sp. z o.o. udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości od dnia 12 kwietnia 2018 roku Plan Połączenia na stronie internetowej Spółki do czasu zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w przedmiocie połączenia Spółek.

PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z Energoinwest Serwis Sp. z o.o. w likwidacji (spółka przejmowana) - plan połączenia (pdf)

PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z EKO-SUROWCE Sp. z o.o. w likwidacji (spółka przejmowana) – plan połączenia (pdf)

PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z EL PAK SERWIS Sp. z o.o. w likwidacji (spółka przejmowana) - plan połączenia (pdf)